Suikersap filtratie


De Suikerindustrie kent een lange traditie op het gebied van separatie en filtratie; er zijn slechts weinig industrieŽn waar filtratie zo'n belangrijke plaats in het proces inneemt en waar dan ook zo veel praktische ervaring op dit gebied bestaat. Filterinstallatie tbv suikersap

In de suikerindustrie is Filtermat Holland begonnen met het leveren van de automatische vloeistoffilters voor het reinigen van water voor de bietenwas en kondensors (ruwsap, voorkalking).

Naderhand kwam de vraag of de filters ook ingezet zouden kunnen worden in de processtroom, dus het suikersap zelf. In 1986 is zodoende het eerste filter ontwikkeld voor de filtratie van klaarsel bij de Suiker Unie in Roosendaal.

Later is dit uitontwikkeld tot complete installaties voor diksapfiltratie.

Deze bestaan uit meerdere parallel geschakelde filters, waarbij het automatische terugspoelproces geheel middels een PLC- besturing geregeld wordt. De spoelvloeistof wordt teruggevoerd naar een eerder stadium van het produktieproces, zodat geen kostbaar suikersap verloren gaat.

In de suikerindustrie met haar korte campagne zijn betrouwbaarheid van de installaties en service van de toeleveranciers van essentieel belang. Filtermat Holland heeft in de suikerindustrie internationaal een uitstekende reputatie opgebouwd (zie referenties). Vanzelfsprekend maakt Filtermat deze reputatie ook waar in andere takken van industrie.