C-N-P concept; chemicaliŽn voor rioolwaterzuiveringen


Het C-N-P-concept is gebaseerd op de werking van hoogrendementschemicaliŽn, het Pro-Entec 118/S, welke vooral ten doel hebben de (bacteriologische) werking van waterzuiveringsinstallaties te optimaliseren.

CNP chemicalienHet C-N-P-concept leidt tot grote rendementsverbeteringen en daardoor ook besparingen bij waterzuiveringsinstallaties.

Door toepassing van Entec 118/S worden het bacteriebed vooral selectief gevormd door langlevende micro-organismen. Deze hebben het voordeel dat zij de stoffen uit het afvalwater voornamelijk als voeding gebruiken en in tegenstelling tot de kortlevende soorten niet ter vermeerdering.

Voordelen hiervan zijn onder andere een betere verwijdering van C, N en P (lagere afloopwaarden) en aanzienlijk minder overschotslib.

Een ander kenmerk van het C-N-P-concept is dat het werkt met een gecontroleerde oxidatie, waardoor er veel minder zuurstof ingebracht hoeft te worden, hetgeen juist ťťn van de grootste kostenposten is bij zuiveringsinstallatie.

Tenslotte kan men veelal zonder aparte denitrificatie toch een voldoende verwijdering van stikstof bereiken en worden de bekkenvolumes aanmerkelijk efficiŽnter benut. Hierdoor kunnen grote investeringen voor kapaciteitsuitbreiding c.q. aanpassingen vaak overbodig of in ieder geval voor langere tijd uitgesteld worden.

Samenvattend kan men stellen dat Entec 118/S een milieuvriendelijke en kostenbesparende methode voor waterzuiveringsinstallaties biedt doordat de afloopwaarden verlaagd worden, er minder energie benodigd is en minder overschotslib gevormd wordt.