Anti-scaling apparatuur


Scaling is het neerslaan van opgeloste stoffen uit een vloeistof op (vaak warme) oppervlakken. Een bekend voorbeeld hiervan is ketelsteen.

Deze neerslag vormt een laag, die de warmte-overdracht vermindert en daardoor leidt tot energie verliezen. Vaak leidt het ook tot een hogere stromingsweerstand (door het afnemen van de binnendiameter van de buizen in warmtewisselaars), hetgeen ook extra energie kost en verhoogde slijtage aan pompen of compressoren optreedt.

Scale

Bovendien moet scaling regelmatig handmatig worden verwijderd. Buiten de reinigingskosten brengt dit ook stilstandkosten van de apparatuur met zich mee.

Filtermat Holland heeft twee produkten in haar leveringsprogramma waarmee het ontstaan van scaling vermeden of sterk gereduceerd wordt