triple-O toepassingenZwembaden

In zwembaden wordt veelal chloor gebruikt. Het nadeel hiervan is dat slechts ca. 50 % van dit chloor daadwerkelijk gebruikt wordt voor desinfectie; de rest wordt na verloop van tijd omgezet in chloor amines, die in principe schadelijk zijn voor de gezondheid en de specifieke chloorlucht veroorzaken.
Bij gebruik van het Triple-O systeem is vrijwel geen chloor meer benodigd; bovendien wordt de werking van chloor door de ozon versterkt, zodat dit vrijwel geheel verbruikt wordt en er ook geen chlooramines meer gevormd worden. De water kwaliteit wordt merkbaar beter, terwijl er ook veel minder water ververst te worden. Door toepassing van triple-O worden een hogere waterkwaliteit en hoger badcomfort bereikt, terwijl de bedrijfskosten afnemen door een 50 - 70 % lager chloorverbruik en geringere verversingsnoodzaak.

Vis- en vleesverwerkende industrie

Het produktiewater in de vis- en vleesverwerkende industrie bevat onder andere veel eiwitten. Hierdoor vindt een zeer sterke en snelle bacteriegroei in het water plaats. Juist in deze bedrijfstak bestaan er strenge eisen aan het maximaal toegestane aantal bacteriŽn.
Door het direkt injecteren van ozon in de produktiewater leidingen of bassins, wordt het aantal bacteriŽn sterk gereduceerd en blijft dit ruimschoots binnen de voorschriften.


Koeltoren systemen
Bij sommige produktieprocessen bevat koeltorenwater een grote hoeveelheid voedingsstoffen voor bacteriŽn, waardoor een sterke groei optreedt. Als gevolg hiervan ontstaat onder andere slijmvorming en kunnen grote problemen in het koelsysteem ontstaan. Door het inbrengen van ozon in het koelwater worden de bacteriŽn effectief afgedood en problemen voorkomen.


Drinkwater / mineraal water
Naast het ontsmettende effect van Ozon worden tevens ongewenste geur- en smaakstoffen verwijderd, waardoor de smaak van het water verbeterd.


Voedingsmiddelen
Voedingsmiddelen, zoals ondermeer rijst en soja, kunnen blijvend ontsmet worden door vliegen, larven en eitjes doo middel van ozon te elimineren.

De toepassing van ozon is niet toxisch en een goed alternatief voor voor tot nu toe gebruikte methoden met Methylbromide en/of fosfinen.

 

Zaadontsmetting (droge methode)
Filtermat Holland heeft een speciaal gepatenteerd systeem ontwikkeld voor het ontsmetten van zaden (zoals bloemkoolzaad). Op deze wijze worden ziekteveroorzakende bacteriŽn, zoals Xanthomonas Campestris, gedood.

Voordelen van de droge behandelingsmethode zijn: