Naam / name
Geboren / born
Huwelijkse staat / marrial status
Opleiding / eduction
Hans Brentjes
12-2-1959
gehuwd - 1 kind / married - 1 child
(Avond) HTS Wtb / Mechanical engineer 

Aanbieden van oplossingen voor problemen op filtratiegebied en betreffende de andere produkten binnen het Filtermat leveringsprogramma, gedeeltelijk in buitendienst functie
Maken van project calculaties (voor- en nacalculaties)
Uitbrengen van offertes en verdere opvolging
Voeren van correspondentie met klanten, leveranciers etc.
Project management
Maken van produktie- en offerte tekeningen (via computer)
Ontwikkelen en testen van nieuwe produkten
Ontwikkelen, implementeren en testen van PLC-besturingen
Ondersteuning van directie
Technische ondersteuning van buitendienst
Beheer van computers
Trouble-shooting bij technische problemen
Inbedrijf stellen van filters / installaties

Verzorgen van mailings
Schrijven van redactionele bijdragen t.b.v. vakbladen
Ontwerpen en up-to-date houden van documentatie en manuals

Offering technical solutions in the field of filtration and other products within the Filtermat delivery programm, partly as an outside sales engineer
Making project calculations
Making quotations and follow-up
Correspondence with customers, suppliers etc.
Project management
Making production- and quotation (computer) drawings
Designing and testing of new products
Writing, testing and implementation of PLC programms
Support of direction
Technical support of outside sales engineers
Maintenance of the computers
Trouble-shooting in case of technical problems
Putting filters and installations in service
Mailings
Writing of redactional editorials for magazines
Design and keeping up-to-date of documentation and manuals

Deze website is geheel in mijn vrije tijd tot stand gekomen, zowel de tekst, afbeeldingen, lay-out etc.
Indien U behoefte voelt naar mij persoonlijk te reageren naar aanleiding van deze website, kunt U dit doen aan mijn privť e-mail adres.
Voor nadere informatie betreffende Filtermat produkten, kunt U ons via de zakelijke kanalen benaderen.

I made this website completely (text, pictures, design etc.) in my spare time.
If you have any comments or want to react regarding the website, you can send me an e-mail to my private e-mail address.
For further information regarding the Filtermat, you can contact the company.

Persoonlijke gegevens / personal data
Omschrijving functie bij Filtermat Holland / job description at Filtermat Holland
Website

back to start of website