Voordelen suikersap filtratie


Filtermat ABF filters worden in verschillende toepassingen binnen de suikerindustrie toegepast, en wel om de volgende redenen:

Algemene voordelen van deze installaties zijn:

Werkings principe suiker

De ABF filters bieden een oplossing voor het terugbrengen van mankracht en energie kosten.