CQM toepassingen


Air-conditioning
De markt voor air-conditioning en koeling is één van de grootste afzetgebieden voor de C.Q.M. machines. Toepassing vindt vooral plaats bij centrale air-conditioning units, zoals voorkomen bij hotels, banken, ziekenhuizen, openbare gebouwen en kantoren. Een specifiek voordeel van dit marktgebied is dat alle units volgens het gelijke principe werken en de energie besparings berekeningen bij alle fabrikanten gelijk zijn. Zodoende is de terugverdientijd van de C.Q.M. installatie eenvoudig te berekenen en aan te tonen. Energie besparingen van 15 - 30 % zijn zeer gebruikelijk in deze markt.


Elektriciteits Centrales

Hier worden reeds van oudsher kogel-reinigingssystemen toegepast. Het betreft hier voorname lijk grote installaties. De grootste voordelen van het C.Q.M. systeem zijn de concurrerende prijs en het feit dat de kogels niet beschadigen omdat deze niet middels een pomp maar door de systeemdruk zelf teruggevoerd worden.

Koelsystemen

Deze komen veel voor bij fabrikanten van melkprodukten en ijs, de vleesverwerkende industrie en andere industrieën waar koude opslag plaatsvindt. Gewoonlijk werken deze systemen 365 dagen per jaar. Ze verschillen naar de aard van het koelmedium: freon en ammoniak. Koelsystemen zijn gevoelig voor problemen in verband met stops voor het reinigen van warmtewisselaars, omdat dit een grote invloed heeft op het produktie proces.


Raffinaderijen / Chemische industrie

Hier worden zeer veel warmtewisselaars in het proces gebruikt die regelmatig gereinigd moeten worden. Dit gebeurt nu meestal handmatig, waarbij de warmtewisselaar buiten gebruik gesteld dient te worden.

Farmaceutische Industrie

Hier is een zeer goede temperatuur beheersing binnen het proces noodzakelijk. Door de vervuiling van de warmtewisselaars is er een reductie in de output. Hierdoor en door de grotere temperatuurval over de wand kan plaatselijk oververhitting ontstaan, waardoor de produkt kwaliteit afneemt.


Textiel industrie

Hierbij vindt veel verontreiniging van de watertorens plaats door de vervuiling die bij het produktie proces vrijkomt.

Plastic industrie

Hier worden veel kleine warmtewisselaars gebruikt met kleine binnendiameters. Hierdoor wordt de mechanische reiniging bemoeilijkt. Daarom wordt veelvuldig met zuur gespoeld, waardoor de wisselaars snel beschadigd raken.

Schepen

Aan boord van schepen wordt veelal zeewater als koelmiddel gebruikt. Het koelsysteem wordt verontreinigd door de hierin aanwezige algen en micro-organismen. Op nieuwe schepen werkt meestal een kleine bemanning die geen tijd heeft zich bezig te houden met het frequent schoonmaken van het koelsysteem. Bovendien heeft men te maken met zeer hoge kosten gedurende de tijd dat een schip aan de kade ligt.