Werking C-N-P concept


Het C-N-P-concept bestaat uit hoogwaardig chemicaliŽn uit de Entec-serie, die als resultaat heeft dat de verschillende processen die zich in een waterzuivering afspelen - biologisch , fysicalisch, chemisch en technisch - optimaal op elkaar afgestemd worden.

Hierdoor nemen de totale bedrijfskosten voor de waterzuivering aanmerkelijk af, terwijl de restpercentages aan schadelijke stoffen sterk afnemen en het totale proces stabieler en probleemlozer verloopt.

In principe vindt de verwijdering van schadelijke stoffen uit het afvalwater plaats door de werking van bacteriŽn. De werking van de Entec chemicaliŽn berust er op voor deze bacteriŽn optimale "arbeidsomstandigheden" te creŽren, waardoor zij betere prestaties leveren.

De vuillast bij waterzuiveringen is meestal niet constant; bij een laag aanbod (= weinig voedsel voor de bacteriŽn) treedt kannibalisme op en vreten de bacteriŽn elkaar op. Hierdoor zijn er bij verhoging van het vuilaanbod te weinig bacteriŽn om een effectieve verwijdering van de schadelijke stoffen te bewerkstelling.

Een van de werkingen van Entec is dat het kannibalisme wordt voorkomen, waardoor bij wisselende belastingen toch altijd optimale afloopwaarden bereikt worden.

Een tweede effect op de bacteriŽn is dat er een verschuiving optreedt naar langer levende soorten. Deze hebben de eigenschap dat zij hun voedsel voornamelijk gebruiken voor hun eigen instandhouding en niet voor vermeerdering. Dankzij dit type bacteriŽn bereikt men een betere verwijdering (en dus lagere restpercentages) van de schadelijke stoffen.

Doordat deze bacteriŽn langer leven, wordt ook minder restslib gevormd, zodat de kosten voor de behandeling (ontwatering, afvoer etc.) hiervan ook aanmerkelijk afnemen.

Gecontroleerde oxidatieEen ander kenmerk van het C-N-P-concept is de gecontroleerde oxidatie. Bij een te hoog zuurstofaan bod verschuift het zwaartepunt in de bacteriŽn populatie naar de kortlevende soorten. Bij toepassing van Entec is het derhalve gewenst minder zuurstof in te blazen.

Juist de zuurstofproduktie is ťťn van de grootste kostenposten bij een zuiveringsinstallatie (energie verbruik van compressoren). Tevens worden de bacteriŽn dankzij het C-N-P-concept rijker aan koolstof verbindingen, hetgeen leidt tot een hogere Methaan produktie en dus energie terugwinning.