Voordelen C-N-P conceptStabiele restwaarden

Bij zuiveringsinstallaties waar het C-N-P-concept werd ingevoerd, hebben zich onafhankelijk van het ingangsniveau de restwaarden zonder uitzondering substantieel verbeterd en zich duurzaam gestabili seerd. Voor de beheerder van de zuiveringsinstallatie betekent dit derhalve een extra gerechtelijke zekerheid, aangezien het gevaar van overschrijding van de maximaal toegestane waarden veelal zeer sterk afneemt. Ook een vermindering van de afvoer van restwater liet zich realiseren.


Lagere zuurstoftoevoer / energiebehoefte

Door de gecontroleerde oxidatie resp. zuurstoflimitatie in de biologiestap wordt de totale luchttoevoer vaak gereduceerd tot de helft van de vroeger benodigde hoeveelheid. Aangezien het luchtverbruik evenredig is met het benodigde compressorvermogen, wat zeer energie-intensief is (ca. 50 % van het benodigd vermogen van de totale zuiveringsinstallatie), volgt hieruit een groot besparingspotentieel.


Verminderde hoeveelheid van overschotslib

Dankzij het C-N-P-concept ontstaat een selectiedruk onder de micro-organismen populatie, waardoor er voornamelijk langlevende organismen overblijven. Deze soorten gebruiken veel meer substraat om zich in leven te houden (voeding) dan de kortlevende, die het substraat primair voor hun vermeerde ring gebruiken. Als gevolg hiervan vermindert de hoeveelheid overschotslib en ontstaat er een reeks van besparingen.
Men hoeft veel minder slib te ontwateren, en vermindert derhalve het verbruik aan ontwateringschemicaliŽn (slibontwatering). De hoeveelheid te storten restslib vermindert eveneens (massa-reductie), waardoor op de kosten van slibafvoer bespaart wordt. De bedrijfstijden van de ontwateringsmachines nemen af; hierdoor worden de standtijden verlengt en is minder energie benodigd.

Maximalisering van de energiewinning

Door de verhoging van het Methaan-gas aandeel uit de vergassing verhoogt de specifieke gasbenutting zich, waardoor een beter rendement van de aanwezige C-bronnen bereikt wordt.


Geen complexe denitrificatie-zones benodigd

Door het toepassen van het C-N-P-concept bereikt men in installaties zonder denitrificatie zones een voldoende stikstof eliminatie. WaterzuiveringsbekkenDaardoor kan men onder omstandigheden een ombouw c.q. nieuwbouw van het Belebungsbekken vermijden. Investeringskosten ter grootte van miljoenen vallen weg en ontlasten de begroting.

Betere benutting van het bekken volume

Door het gebruik van hoogwaardige chemicaliŽn laat het aanwezige bekkenvolume zich beter benutten. De dosering werkt als een schakelaar, die het bekken naar behoefte kan vergroten of verkleinen. Vooral installaties die tijdelijk resp. continu overbelast zijn, hebben hiermee een voordelige mogelijkheid, waardoor dure nieuwbouw overbodig wordt of voorlopig uitgesteld kan worden.

Hierin en in de vermijdbare denitrificatie liggen de grootste besparingsmogelijkheden.