ABF werkingsprincipe


De vloeistof komt het filterhuis binnen en passeert eerst het groffilter (rood) van buiten naar binnen. Dit dient ter bescherming van de interne onderdelen van het filter.

Vervolgens stroomt de vloeistof binnenlangs naar het fijnfilter. Het fijnfilter (blauw) is aan de binnenzijde voorzien van filtergaas, waarop de vervuiling wordt afgevangen.

Deze vervuiling vormt een filtercake, welke een bepaald drukverschil veroorzaakt. Bij een vooraf ingesteld drukverschil wordt de automatische spoelcyclus gestart.

Werkingsprincipe met Piston

De langere filtermodellen zijn voorzien van een piston; deze wordt aan het begin van de spoelcyclus eerst naar voren gestuurd. Daarna opent de spoelklep. Hierdoor valt de druk in de spoelkamer van het filter en in de spoelpijp en terugspoelnozzles weg. Nu vindt ter plaatse van de terugspoelnozzles een zeer sterke terugstroming plaats, waardoor het verzamelde zeer efficiŽnt verwijderd wordt. Dit stroomt via de spoelpijp en hydromotor het filter uit.

Tijdens het terugspoelen bewegen de terugspoelnozzles langs het gehele filteroppervlak, dat zodoende overal optimaal gereinigd wordt. De terugspoeling duurt 5 - 15 seconden, afhankelijk van de filtergrootte.

De normale filtratie kan tijdens het terugspoelen gewoon doorgaan; de watertoevoer naar het systeem wordt niet onderbroken.